Valdes sēdes maijā un jūnijā

Valdes sēde attālināti 25.05.2020.

Sēdē piedalās asoc. prof. E. Miglāne, doc. V. Ķēniņa, prof. I. Logina, dr. I. Glāzere, Dr. L. Belasova

1. Turpinās darbs pie darba grupu izveides un to sastāva. Plānots līdz šī gada rudenim uzsākt aktīvu grupu darbību. (Atbildīgais – asoc. prof. V. Ķēniņa)
2. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī, lemj LNB sēdi kopā ar Latvijas Sāpju izpētes biedrību “Muguras sāpes” vadīt tiešraidē, attālināti, sadarbojoties ar www.evisit.lv. Plānotais sēdes datums – 10. jūnijs. (Atbildīgais – asoc. prof. E.Miglāne)

 

Valdes sēde attālināti 04.06.2020.

Sēdē piedalās asoc. prof. E. Miglāne, doc. V. Ķēniņa, prof. I. Logina, Dr. L. Belasova, Dr. I. Glāzere, asoc. prof. G. Karelis

Sēde veltīta par ENG/EMG un EEG metožu apgūšanas iespējām 2020. un 2021. gadā. Sēdē lemts turpināt sadarboties ar Rīgas Stradiņa universitāti, lai lemtu par pārejas perioda ilgumu līdz Neirofizioloģijas apakšspecialitātes rezidentūras uzsākšanai. Pārejas perioda laikā par šo metožu apguvi atbildīga būtu Latvijas Neirologu biedrība. (Atbildīgie – asoc. prof. E. Miglāne, asoc. prof. G. Karelis)