Valdes sēde oktobrī

Šī gada 02.10.2020. norisinājās Valdes sēde.

Sēdē piedalās:

asoc. prof. E Miglāne, doc. V.Ķēniņa, asoc. prof. G. Karelis, dr. I. Glāzere, prof. I. Logina, dr. L. Belasova

Izlemtie jautājumi
1. EMG/ENG konkursantu pieteikumu apstiprināšana, lemšana par intervijas datumu – 09.10.2020. Komisijā kandidātu izskatīšanai un interviju laikā tiks pieaicināti divi speciālisti – Dr. S. Bērziņa, Dr. M. Timčenko. Apmācību veiks Dr. S. Bērziņa un Dr. M. Timčenko, cenšoties nodrošināt pēc iespējas lielāku apmācāmo skaitu.
2. Par turpmākajām LNB sēdēm – lemts, ka sēdes notiks attālināti, viena sēde plānota novembrī/decembrī, nākamā janvārī. Par tēmām un konkrētiem datumiem vēl nepieciešams vienoties. Atbildīgais – Doc. V. Ķēniņa
3. Prof. I. Logina iepazīstina ar manipulāciju apmaksas kārtību un iespējām to uzlabot. Atsevišķām manipulācijām nepieciešams izskatīt apmaksas pārrēķinu. Lemts, ka tiks izskatīts lumbālpunkciju apmaksas apjoms, iespējas to mainīt. Darbs tiks veikts sadarbībā ar universitāšu slimnīcu Dienas stacionārā strādājošiem neirologiem – Dr. R. Ozoliņu un Dr. S. Sabeļņikovu.
4. Dr. I. Glāzere iepazīstina ar IVIG piešķiršanas kārtību universitātes slimnīcām. Iepazīstina ar IVIG piešķiršanas izmaiņām un apjomu pēdējo gadu laikā. Tiek vērota tendence, ka valsts piešķirto IVIG pēdējo gadu laikā samazinājies, taču pašu slimnīcu pirkto IVIG apjoms ir palielinājies. Nepieciešams tālāk noskaidrot, kādēļ valsts piešķirto IVIG apjoms ir samazinājies.