Valdes sēde novembrī

Valdes sēde 20.11.2020.
Sēdē piedalās: E. Miglāne, V. Ķēniņa, G. Karelis, L. Belasova, I. Logina, B. Tilgale

Sedes pirmajā daļā sēdē pievienojas: L. Mekša, L. Zvaune, A. Freimane

 1. Sēdes pirmā daļa kopā ar galvassāpju darba grupu. Galvassāpju darba grupa iepazīstina ar šī brīža aktualitātēm:
  1. šobrīd ir ļoti laba sadarbība ar starptautiskām galvassāpju asociācijām,
  2. sākusi darboties arī pacientu biedrība,
  3. darbu sākusi arī galvassāpju vienība RAKUS.
  4. Lielākās problēmas ir tas, ka galvassāpju pacientiem nav pieejami kompensējami medikamenti – triptāni, monoklonālas antivielas, skābekļā inhalācijas.
  5. Sarunās tiek atbalstīta doma neirologi.lv mājaslapā ievietot atsevišķu galvassāpju sadaļu, kurā vienuviet glabāt neirologiem aktuālus avotus galvassāpju diagnostikā un aprūpē.
 2. Sēdes otrā daļa veltīta tam, lai lemtu par valdes izvirzītiem sertifikācijas komisijas kandidātiem.
  1. Valde nobalsojusi par sekojošiem kandidātiem:
   1. Ināra Logina
   2. Viktorija Ķēniņa
   3. Guntis Karelis
   4. Evija Miglāne
   5. Ligita Smeltere
   6. Nora Jurjāne
   7. Daina Pastare
   8. Elīna Pūcīte
   9. Iveta Haritončenko
   10. Ilga Ķikule
  2.  Neirosonoloģijas metodes sertifikācijas komisijas kandidāti:
   1. Gaļina Baltgaile
   2. Ženija Kovaldina
  3. EMG metodes sertifikācijas komisijas kandidāti:
   1. Solvita Bērziņa
   2. Anda Rozenbaha
   3. Maksims Timčenko
  4. EEG metodes sertifikācijas komisijas kandidāti:
   1. Santa Ašmane
   2. Māra Gintere