Valdes sēde februārī

Īss kopsavilkums biedriem par šajā nedēļā notikušo valdes sēdi.

Valdes sēdē lemts:

  • LNB finansists – mantzinis un atbildīgais par biedru sarakstu, tā atjaunošanu atbildīga valdes locekle Dr. B. Tilgale;
  • Nepieciešams aktualizēt LNB darba grupas, to sastāvu; atbildīgais par procesu – asoc. prof. V. Ķēniņa;
  • Izveidots LNB 2020. gada sēžu plāns, kas tuvākajā laikā tiks publicēts.
  • Apzināt kompensējamo medikamentu pieejamību un kompensāciju apjomu neiroloģijā; atbildīgais – dr.  Glāzere;
  • Strādāt pie jaunu manipulāciju un to apmaksas tarifu izveidošanu (NIHSS, mRS, MoCA, u.c.); atbildīgie – prof. I. Logina, Dr. L. Belasova;
  • Pāriet uz LNB sēžu reģistrāciju, sadarbojoties ar LĀB. Aicinām biedrības biedrus izveidot LĀB biedra kartes.