Valdes sēde 2021. gada februārī

Valdes sēde 2021. gada 26. februārī
Sēdē piedalās: Evija Miglāne, Ināra Logina, Viktorija Ķēniņa, Ieva Glāzere, Guntis Karelis, Ligita Belasova, Biruta Tilgale.
Sēde norisinās attālināti ZOOM platformā.
 1. Biedrības organizētie tālākizgklītības pasākumi 2021. gadā.
  1. Sēde martā. Atbildīgie par programmu – prof. G. Karelis, Dr. B. Tilgale.
  2. Kopīga sēde ar Latvijas Psihiatru asociāciju maijā plānota 26.05.2021.
  3. Zinātniskā konference “Aktualitātes neiroloģijā” plānota septembrī.
  4. Sēde novembrī plānota par Aktualitātēm miega jautājumos.
  5. Sēde decembrī plānota ar reģionu slimnīcas lektoru iesaisti par tēmu – izaicinoši klīniskie gadījumi.
 2. Neiromuskulāro slimību darba grupa.
  Dr. I. Glāzere un Dr. V. Ķēniņa iepazīstināja ar aktualitātēm neiromuskulāro slimību jomā.  Aktivitātes notiek četru virzienu ietvaros: pētniecība, izglītība, diagnostika, konsultācijas/novērošana.

  1. Pētniecība noris, galvenokārt, sekojošu slimību jomā:
   1. ALS, pētījuma izstrādē piedalās Dr. V. Ķēniņa, prof. I. Logina
   2. CMT, pētījumā izstrādē Dr. V. Ķēniņa, Dr. E. Millere
   3. Noris pacientu atlase ar autoimūnu neiropātiju diagnozēm (CIDP, MMN). Pētījuma izstrādē piedalās Dr. V. Ķēniņa, Dr. I. Glāzere
  2. Pieejamas specializētas pieņemšanas/kabineti
   1. RAKUS – ALS kabinets – Dr. E. Polunosika, Dr. L. Kande
   2. PSKUS – Dr. I. Glāzere, Dr. I. Kamša (miastēnija)
   3. BKUS – specializētie konsīliji, neiromuskulāra klīnika, amb. pieņemšana Dr. V. Ķēniņa
  3. Izglītība
   1. Tiešsaistes kursi – Multifokālas motoras neiropātijas – 05.03.2021.
   2. Maijā plānotas – “Muskuļu dienas”
   3. Tiks sagatavoti materiāli publicešanai neirologu biedrības mājaslapā – algoritmi pacientu diagnostikai, informācija par aktuāliem kongresiem
  4. Diagnostika.
   Tiks sagatavota informācija publicešanai Latvijas Neirologu biedrības mājaslapā par:

   1. Pieejamo ģenētisko testēšanu;
   2. Papildus izmeklēšanas metodēm/laboratoriem testiem.
 3. Pieteikumu izskatīšana apmācīttiesīgā statusa iegūšanai.
  No pieteiktajiem kandidātiem, rekomendācija no LNB puses apmācīttiesību saņemšanai piešķirta: Solveiga Valtiņa Briģe, Sandra Svilpe, Elīna Pūcīte.