Valdes sēde 2021.gada 17.septembrī

Valdes sēde 2021.gada 17.septembrī

Sēdē piedalās: Evija Miglāne, Ieva Glāzere, Ināra Logina, Viktorija Ķēniņa, Guntis Karelis, Ligita Belasova, Biruta Tilgale

Metožu sertifikācijas komisija: Daina Pastere, Nora Jurjāne, Santa Ašmane

Sēde norisinās attālināti ZOOM platformā.

 1. Tiek lemts par neirofizioloģijas metožu rezidentūras programmu un resertifikāciju kopā ar Metožu sertifikācijas komisiju:
 • No 2022.g. 1.janvāra stājas spēkā jauns nolikums par EMG un EEG apgūšanu, neirofiziologu kā rezidentūras papildspecialitāti;
 • Tiks sagatavots protokols (prof.I.Logina,dr.N.Jurjāne), ar ko LNB biedri tiks iepazīstināti;

 

 1. Biedrības organizētie tālākizgklītības pasākumi 2021. gadā:
 • Plānota nākamā Neirologu biedrības sēde:

– 2021. gada 27.oktobris, pl.14:00, plānots attālināti e-visit portālā

– Tēma “Kustību traucējumi” (darba grupa dr.R.Valante, dr.L.Smeltere)

 

 1. Sākot ar 3. novembri, katru trešdienu līdz 15.decembrim plānots lekciju cikls “Aktualitātes neiroloģijā”

– 03.11.2021. Cerebrovaskulāri notikumi (asoc.prof.E.Miglāne, dr.B.Tigale)

– Detalizēts plāns sekos, šī brīža galvenās tēmas, kas tiks apskatītas:

 • Sāpes (prof.I.Logina)
 • Neiromuskulāras slimības (dr.V.Ķēniņa, dr.I.Glāzere)
 • Neiroinfekcijas (prof.G.Karelis)
 • Kustību traucējumi
 • Demielinizējošas slimības (dr.D.Pastere)
 • Epilepsijas (dr.S.Ašmane)

 

 1. Datumu rezervācija – provizorisks aicinājums rezervēt 2022.gada 21.-23.aprīli, kad norisināsies BALCONE 2022. Detalizēta informācija sekos.

 

 1. Pieteikumu izskatīšana apmācīttiesīgā statusa iegūšanai. No pieteiktajiem kandidātiem LNB rekomendācija apmācīttiesību saņemšanai piešķirta:
  • Staņislavam Stērniniekam
  • Diānai Skrupskai.

 

 1. Tiks sagatavota informācija publicēšanai Latvijas Neirologu biedrības mājaslapā ar aktuālajām vadlīnijām, metodiskajām rekomendācijām un klīniskajiem ceļiem pacientu diagnostikai un ārstēšanai elektroniskā formātā.