LNB valdes pienākumu sadalījums

 • Evija Miglāne
  • Valdes priekšsēdētāja
  • Atbildīga par visu LNB valdes sēžu un zinātnisko sēžu norisi, autoratlīdzībām, autorlīgumiem u.c. ar sēžu organizēšanu saistītiem jautājumiem.
  • Atbildīga par LNB finanšu uzskaiti un izlietojumu un citiem ar finansēm saistītiem jautājumiem.
 • Daina Pastare
  • LNB sekretāre  
  • LNB delegāte Eiropas Neiroloģijas akadēmijā (Institutional delegate EAN).
  • Atbildīgā par 28.04.23. LNB sēdes zinātnisko programmu un sponsoru piesaisti
  • Sertifikācijas komisijas locekle
 • Ieva Glāzere
  • LNB mantzinis (treasurer). Atbild par LNB finanšu uzskaiti un izlietojumu.
  • LNB biedru saraksta un biedra naudu maksāšanas uzskaites aktualizēšana.
  • Mājaslapas satura pārskatīšana un tās modernizēšana, ieskaitot biedru naudu maksāšanas sistēmas veidošanu mājaslapā
  • Atbildīgā par 29.09.23. LNB sēdes zinātnisko programmu un sponsoru piesaisti
 • Zane Kalniņa
  • Veidos jaunu sadaļu LNB mājaslapā “Kas notiek Latvijas reģionos neiroloģijā”
  • Izbraukuma sēdes vasarā organizatorisko jautājumu risinājumi un norises vieta
 • Ināra Logina
  • Pārstāvis UEMS
  • Atbildīgā par 27.10.23. LNB kopsēdes ar Anestezioloģijas un reanimatoloģijas asociāciju attiecībā par zinātnisko programmu un sponsoru piesaisti
  • Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
 • Guntis Karelis
  • Atbildīgais par 02.06.23. LNB sēdes zinātnisko programmu un sponsoru piesaisti
  • Sertifikācijas komisijas loceklis
 • Viktorija Ķēniņa
  • Mājaslapas satura pārskatīšana un tās modernizēšana (kopā ar Madaru Kalniņu)
  • Atbildīgā par 29.02.23. LNB sēdes zinātnisko programmu un sponsoru piesaisti
  • Sertifikācijas komisijas locekle

Valde nominēja neiroloģijas rezidenti Madaru Kalniņu, kā rezidentu pārstāvi EAN – Resident and research fellow European Academy of Neurology

Leave a Reply