Sertifikācija

LNB Sertifikācijas komisija lūdz neirologus, kuri vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu EMG metodē, iesniegt visus nepieciešamos dokumentus un apstiprinājumus līdz 2024.gada 27.novembrim komisijas sekretārei Norai Jurjānei. Informācija par sertifikācijas kārtību un kritēriji sertifikācijai pieejami LĀB un Latvijas Neirologu biedrības mājas lapā!


Ārstu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 – Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kas stājušies spēkā no 2013.gada 3.janvāra. Noteikumi pieejami šeit.

Ārstniecības persona, kas vēlas iegūt sertifikāciju neiroloģijā, kā arī diagnostiskajās metodēs EEG, EMG un Neirosonoloģijā, iesniedz dokumentus LNB Sertifikācijas komisijai, pirms serfikācijas eksāmena atbilstoši noteiktajām prasībām : pieejami šeit

  1. Iesniegums
  2. Sertifikācijas lapa (aizpildīta I un II daļa)
  3. Profesionālās darbības pārskats

  (skat. zemāk Profesionālās darbības kritēriji), kuru apstiprinājis darba devējs vai neiroloģijā apsmācībtiesīga ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona.

  1. Medicīniskās izglītības dokumenta kopija
  2. Maksājuma par sertifikāciju kopija
  3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto izglītību pamatspecialitātē – neiroloģijā tiek iesniegta pēc rezidentūras pabeigšanas

Ārstniecības personai, kas vēlas veikt resertifikāciju neiroloģijā, kā arī diagnostiskajās metodēs EEG, EMG un Neirosonoloģijā, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām LNB Sertifikācijas komisijai iesniedz dokumentus atbilstoši noteiktajām prasībām : pieejami šeit

 1. Iesniegums
 2. Resertifikācijas lapa (aizpildīta I un II daļa)

Personalizētā sertifikācijas/ resertifikācijas lapa ar LĀB piešķirtajiem tālākizglītības punktiem ir pieejama Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā https://www.arstubiedriba.lv/  sadaļā “Mans profils”

 1. Profesionālās darbības pārskats attiecīgajā specialitātē vai metodē

(skat. zemāk Profesionālās darbības kritēriji), kuru apstiprinājis ārstniecības iestādes vadītājs (ja ir vairākas darba vietas – no katras)

 1. Maksājuma par resertifikāciju kopija
 2. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likums).

Profesionālās darbības vērtēšanas kritēriji Neirologa specialitātē: Neirologu kritēriji

Profesionālās darbības vērtēšanas kritēriji EEG metodē: EEG kritēriji

Profesionālās darbības vērtēšanas kritēriji EMG metodē: EMG kritēriji

Profesionālās darbības vērtēšanas kritēriji Neirosonoloģijas metodē: Neirosonoloģijas kritēriji

Maksa: sertifikācija – 59,76 EUR, resertifikācija – 48,38 EUR.

Dokumentus jānodod Sertifikācijas komisijas sekretārei Rīgas 1. slimnīcas, VC4 neiroloģei dr. Norai Jurjānei, e-pasts: norajurjane@inbox.lv; tel. 29116667

Vēršam uzmanību, ka ārstiem, kuri resertificējas, ir iespēja iegūt apmācīttiesīgas Ārstniecības personas statusu. Lai saņemtu šo statusu, nepieciešams izpildīt Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas noteiktas prasības, ar kurām varat iepazīties izdotajā nolikumā: http://www.arstubiedriba.lv/apmacittiesibas/

Sertifikācijas komisijas sēdes 2024. gadā

2024.gada 20.februārī plkst. 17:00
2024.gada 23.aprīlī plkst. 17:00
2024.gada 27.augustā plkst. 12:00
2024.gada 24.septembrī plkst. 17:00

Norises vieta : PSKUS, Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedra

Sertifikācijas komisijas sastāvs

Priekšsēdētājs:  Ināra Logina

Priekšsēdētāja vietnieks : Guntis Karelis

Sekretāre : Nora Jurjāne

Komisijas locekļi:

 • Evija Miglāne
 • Viktorija Ķēniņa
 • Biruta Tilgale
 • Daina Pastare

EMG/ENG metodē:

 • Solvita Bērziņa
 • Anda Rozenbaha
 • Maksims Timčenko

Neirosonoloģijas metodē :

 • Gaļina Baltgaile
 • Ženija Kovaldina

EEG metodē:

 • Santa Ašmane
 • Māra Gintere

Leave a Reply