Sertifikācija

 

Ārstu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 – Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība, kas stājušies spēkā no 2013.gada 3.janvāra. Noteikumi pieejami šeit.

Ārstniecības personai, kas vēlas veikt resertifikāciju, ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām sertifikācijas komisijai jāiesniedz:

 • Iesniegums, kam pievienoti zemāk nosauktie dokumenti:
 • Resertifikācijas lapa, kurā aizpildīta I un II daļa  https://likumi.lv/ta/id/253782#piel3 Personalizētā sertifikācijas/ resertifikācijas lapa ar LĀB piešķirtajiem tālākizglītības punktiem ir pieejama Latvijas Ārstu biedrības mājas lapā  – arstubiedriba.lv sadaļā “Mans profils”. Papildus informācija par sertifikācijas / resertifikācijas dokumentiem un kārtību arī ir pieejama LĀB mājas lapā sadaļā “Sertifikācija”- Sertifikācijas/ Resertifikācijas dokumenti – Latvijas Ārstu biedrība (arstubiedriba.lv)
 • Ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināts profesionālās darbības pārskats attiecīgajā specialitātē vai metodē (ja ir vairākas darba vietas – no katras);
 • Maksājuma apliecinoša dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu;
 • Dokumentu (kopiju), kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likums).

Iesnieguma forma un resertifikācijas lapa pieejama arī Ārstu biedrības mājaslapā: http://www.arstubiedriba.lv/sertifikacija/

Kritēriji resertifikācijai neiroloģijas nozarē: neirologu_kriteriji

Maksa: sertifikācija – 59,76 EUR, resertifikācija – 48,38 EUR.

Dokumentus jānodod Sertifikācijas komisijas sekretārei Rīgas 1. slimnīcas, VC4 neiroloģei dr. Norai Jurjānei, e-pasts: norajurjane@inbox.lv; tel. 29116667

 

Vēršam uzmanību, ka ārstiem, kuri resertificējas, ir iespēja iegūt apmācīttiesīgas Ārstniecības personas statusu. Lai saņemtu šo statusu, nepieciešams izpildīt Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas noteiktas prasības, ar kurām varat iepazīties izdotajā nolikumā: http://www.arstubiedriba.lv/apmacittiesibas/

 

Sertifikācijas komisijas sēdes 2021.gadā

2021.gada 19.janvārī

2021.gada 16.februārī

2021.gada 8.jūnijā

2021.gada 24.augustā

2021.gada 23.novembrī

 

 

Sertifikācijas komisijas sastāvs

 

Priekšsēdētājs:  Ināra Logina

Priekšsēdētāja vietnieks : Guntis Karelis

Sekretāre : Nora Jurjāne

Komisijas locekļi:

 • Evija Miglāne
 • Viktorija Ķēniņa
 • Biruta Tilgale
 • Daina Pastare

EMG/ENG metodē:

 • Solvita Bērziņa
 • Anda Rozenbaha
 • Maksims Timčenko

Neirosonoloģijas metodē :

 • Gaļina Baltgaile
 • Ženija Kovaldina

EEG metodē:

 • Santa Ašmane
 • Māra Gintere

 

Leave a Reply