Sertifikācija

Latvijas Ārstu biedrība (LĀB) ir apstiprinājusi ārstniecības personu sertifikācijas kārtību un nolikumu  (MK not. nr. 943), kas stājies spēkā no 2013.gada 3.janvāra. Nolikums pieejams šeit.

Maksa: sertifikācija – 59,76 EUR, resertifikācija – 48,38 EUR.

Vēršam uzmanību, ka ārstiem, kuri resertificējas, ir iespēja iegūt Apmācīttiesīgas Ārstniecības personas statusu. Lai saņemtu šo statusu, nepieciešams izpildīt Latvijas Ārstu biedrības Izglītības komisijas noteiktas prasības, ar kurām varat iepazīties izdotajā nolikumā: http://www.arstubiedriba.lv/apmacittiesibas/

Leave a Reply