Revīzijas komisija

Revīzijas komisija kontrolē biedrības finansiālo un saimniecisko darbību, komisiju ievēl kopsapulce uz trīs gadiem. 

Komisijas sastāvs:

  • Marija Roddate
  • Inese Kamša
  • Dace Bērziņa
  • Anželika Gudreniece

 

Leave a Reply