Revīzijas komisija

Revīzijas komisija kontrolē biedrības finansiālo un saimniecisko darbību, komisiju ievēl kopsapulce uz trīs gadiem. 

Komisijas sastāvs

  • Dr. Elīna Pūcīte
  • Dr. Inese Kamša
  • Dr. Sandra Ārmane
  • Dr. Mārīte Karlovska

 

Leave a Reply