Ofatumumabum

Nacionālais veselības dienests informē, ka no š.g. 1.februāra Kompensējamo zāļu sarakstā diagnozes Multiplā skleroze (G35) gadījumā ir iekļautas zāles Ofatumumabum ar izrakstīšanas nosacījumiem:
 
izraksta Latvijas Jūras medicīnas centra, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas neirologs saskaņā ar konsīlija slēdzienu pacientiem, kuriem nav piemērota terapija ar 1.līnijas slimību modificējošiem līdzekļiem,
vai ar apvienotā konsīlija slēdzienu pacientiem ar aktīvu recidivējoši – remitējošu multiplo sklerozi, kuriem ir nepietiekama atbildes reakcija (vismaz viens recidīvs iepriekšējā ārstēšanas gada laikā, vismaz 9 T2 – hiperintensitātes bojājumi vai vismaz viens gadolīniju uzkrājošs bojājums, konstatēti MR izmeklēšanas rezultātā) uz terapiju ar 1. līnijas slimību modificējošu līdzekli, kas lietota vismaz 1 gadu.