Novembra sēde

Latvijas Neirologu biedrības un
Latvijas ārstu rehabilitologu asociācijas kopīgā sēde

27.11.2019

RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs
Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga
Reģistrācija no 14:00
1500 – 1530
Aktualitātes insultu pacientu rehabilitācijā
Klīniskie ceļi un algoritmi insultu rehabilitācija
Ieskats LĀB darba grupas veikumā
E.Miglāne, asoc,prof., neiroloģe, LNB valdes priekšsēdētāja, PSKUS
A.Nulle, FRM ārste, LĀRA prezidente, NRC “Vaivari”
1530 – 1550
Klīniskais gadījums insulta pacienta rehabilitācijā NRC Vaivari
D.Sviķe, FRM ārste, NRC “Vaivari”
1550 – 1610
Mirdzaritmiju kontrole insultu profilaksei
K.Jurjāns, neirologs, PSKUS
1610 – 1630
Spasticitātes redukcija pacientiem pēc insulta ar botulotoksīnu FRM ārsta praksē
Z.Kalnbērza Ribule, FRM ārste,NRC “Vaivari”
1630 – 1650
Insulta pacientu  rehabilitācija reģionālajā slimnīcā
I. Kezika, FRM ārste, Vidzemes slimnīca
1650 – 1710
Transkraniālas magnētiskās stimulācijas pielietojums pacientiem pēc pārciesta insulta
J.Mednieks, neirologs, PSKUS
1710 – 1730
Diskusija un sēdes noslēgums
1730 – 1800
Kafija un uzkodas