Lepojamies! Neiroloģei un algoloģei Lindai Zvaunei grāds galvassāpju ārstēšanā

Linda Zvaune ir ieguvusi maģistra grādu par galvassāpju slimībām (Master of Headache Disorders) Kopenhāgenas Universitātē. Savu nobeiguma darbu daktere ir aizstāvējusi par tēmu “Headache care and service in Latvia. Challanges, priorities and further perspectives”.
Šeit var atrast vairāk informācijas un īsu interviju ar dakteri.
Dr. Linda Zvaune saka lielu paldies par Latvijas Neirologu biedrības biedru atsaucību un piedalīšanos aptaujā.