Lekciju ieraksti

Linki ierakstiem no LNB rīkotā lekciju cikla “Aktualitātes neiroloģijā”

1. “Aktualitātes cerebrovaskulārās slimībās” 03.11.2021.

Parole: Li9C2mj&

2. “Neiromuskulāras slimības – aktualitātes” 10.11.2021.

Parole: 1a2b3c4e#

3. “Sāpes” 17.11.2021.

Parole: QYWYM2v=

4. “Neiroinfekcijas” 24.11.2021.

Parole: #+03QnRD

5. “Demielinizējošas centrālās nervu sistēmas slimības” 01.12.2021.

Parole: Uv5j&yCQ

6. “Epilepsija” 08.12.2021.

Parole: %*M6u*sZ

7. “Kustību traucējumi” 15.12.2021.

Parole: KBwQ*1=!