Klīniskā farmakoloģija neiroloģijā

Maija sēdes tēma: Klīniskā farmakoloģija neiroloģijā

23.05.2018.
Bellevue Park Hotel Riga

Reģistrēšanās no 13:00

Programma

14:00  Antikoagulantu  un antiagregantu darbības mehānismi un izvēles principi
Prof. E.Miglāne

14:45 Pretepilepsijas terapija un antikoagulantu terapija
Dr. N.Sūna

15:30 Medikamenti un polineiropātijas
Doc. V.Ķēniņa

16:15 Farmakoloģija un epiģenētika
Dr. G. Tauriņa