Izglītojošie materiāli par valproātu saturošām zālēm

Informējam, ka 11.decembrī Zāļu valsts aģentūra ir saskaņojusi atjaunotus riska mazināšanas materiālus par valproātu saturošām zālēm, kuros iekļauti sekojoši dokumenti:

• Norādījumi veselības aprūpes speciālistiem, kuri ar valproātu ārstē meitenes un sievietes ar reproduktīvo potenciālu, v6;
• Pacientēm paredzēti norādījumi par kontracepciju un grūtniecību, v6;
• Pacientes kartīte, v.3;
• Informētas piekrišanas dokuments, v.6.

Materiāli ir pieejami Latvijas Zāļu reģistrā pie attiecīgajām zālēm, kuras ir/tiek plānotas izplatīt Latvijā – https://ej.uz/valproāti , kā arī pieejami šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1nVznnHUc8p_dnksJvsdBBDTY6pKoAp6-?usp=share_link


Zāļu riska mazināšanas materiāli ietver brīdinājumu par iedzimtu patoloģiju un neiroloģiskās attīstības traucējumu risku bērniem saskaņā ar grūtniecības nepieļaušanas programmu.