Izglītojoši materiāli par medikamentiem

Cladribinum

Nacionālais veselības dienests informē, ka no š.g. 1. aprīļa zālēm Cladribinum tiek veiktas izmaiņas izrakstīšanas nosacījumos diagnozes G35 gadījumā – turpmāk zāles izrakstāmas kā 1. līnijas slimību modificējošs līdzeklis ar izrakstīšanas nosacījumu – izraksta Latvijas Jūras medicīnas centra, P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas neirologs saskaņā ar konsīlija slēdzienu, kā 1. līnijas slimību modificējošus līdzekļus.

No 01.04.2024. diagnozes Myasthenia gravis un citas mioneirālas patoloģijas (G70.0 – G70.2; G70.8) gadījumā mainās kompensācijas apmērs no 75% uz 100%.

Rivaroksabāns

Rivaroksabāna izrakstīšanas vadlīnijas, pacientu kartīte.
Vadlīnijās un pacientu kartītē iekļautā informācija attiecas uz visām Latvijā reģistrētām zālēm, kas satur rivoroksabānu.

Informācija pieejama:https://drive.google.com/drive/folders/14KOKv4JreU-YtllvkhxAppm_lvTRWckm?usp=sharing

Rivaroksabāna izrakstīšanas vadlīnijas un pacientu kartīte, saskaņā ar komunikācijas plānu, publicētas arī ZVA mājaslapā 2024. gada 11. martā.

Pseidoefedrīns

Pseidoefedrīns – mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroma (PRES) un atgriezeniskās cerebrālās vazokonstrikcijas sindroma (RCVS) risks.

Kopsavilkums:
Ziņots, ka pēc pseidoefedrīnu saturošu zāļu lietošanas ir bijuši daži mugurējās atgriezeniskās encefalopātijas sindroma (posterior reversible encephalopathy syndrome, PRES) un atgriezenisāas cerebrālās vazokonstrikcijas sindroma (reversible cerebral vasoconstriction syndrome, RCVS) gadījumi.
Pseidoefedrīnu saturošas zāles ir kontrindicētas pacientiem ar smagu vai nekontrolētu hipertensiju, kā arī smagu akūtu vai hronisku nieru slimību vai nieru mazspēju, jo šie stāvokļi palielina PRES vai RCVS risku.
PRES un RCVS simptomi ir pēkšņas un ļoti stipras vai zibensveida galvassāpes, slikta dūša, vemšana, apjukums, krampji un/vai redzes traucējumi.
Pacientiem jāiesaka nekavējoties pārtraukt šo zāļu lietošanu un meklēt medicīnisko palīdzību, ja parādās PRES vai RCVS pazīmes vai simptomi.

Materiāli atrodami šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1Z9xz9WqhP1_LYBVKLywWuM0poJ8Pkyz-?usp=share_link

Gilenya (fingolimodum)

Saskaņā ar Latvijas likumdošanu medikamentu ražotājkompānijām ir jānodrošina izglītojošie materiāli zāļu Gilenya (fingolimodum) (indicētas lietošanai kā atsevišķs, slimību modificējošs ārstēšanas līdzeklis ļoti aktīvas recidivējoši remitējošas multiplās sklerozes gadījumos), lietošanas riska mazināšanai, kas domāti gan ārstiem, gan pacientiem, gan aprūpētajiem.

Izglītojošie materiāli nemainoties to versijai atkārtoti tiek izplatīti reizi gadā.

Šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1l_6XDO1UwlPcfoT1KiXaPACSGqJcTzKo?usp=share_link atradīsiet 4 veida izglītojošos materiālus zālēm Gilenya (fingolimodum). Saturs nav mainījies kopš 2021. gada marta.

– izglītojošais materiāls veselības aprūpes speciālistiem v 6_0_RMP v 18_0;

– pacienta grūtniecības atgādinājuma kartīte v 2_0_RMP v 18_0;

– pacienta vadlīnijas v 9_0_RMP v 18_0;

– vadlīnijas vecākiem un aprūpētājiem v 3_0_RMP v 18_0.

Zāļu Gilenya (fingolimodum) izglītojošie materiāli publicēti un pieejami:

Zāļu valsts aģentūras tīmekļa vietnes (http://www.zva.gov.lv) sadaļā „Zāļu riskmazināšanas izglītojošo materiālu saraksts”.

Valproāts

Veselības aprūpes speciālistiem pieejama informācija par jauniem pasākumiem saistībā ar iespējamu nervu sistēmas attīstības traucējumu risku bērniem, kuru tēvi trīs mēnešu laikā pirms šo bērnu ieņemšanas saņēmuši valproātus saturošas zāles.

Vēstule ir arī publicētā Zāļu Valsts Aģentūras mājaslapā: https://www.zva.gov.lv/sites/default/files/inline-files/VVAS_19022024.pdf

11.decembrī Zāļu valsts aģentūra ir saskaņojusi atjaunotus riska mazināšanas materiālus par valproātu saturošām zālēm, kuros iekļauti sekojoši dokumenti:

• Norādījumi veselības aprūpes speciālistiem, kuri ar valproātu ārstē meitenes un sievietes ar reproduktīvo potenciālu, v6;
• Pacientēm paredzēti norādījumi par kontracepciju un grūtniecību, v6;
• Pacientes kartīte, v.3;
• Informētas piekrišanas dokuments, v.6.

Materiāli ir pieejami Latvijas Zāļu reģistrā pie attiecīgajām zālēm, kuras ir/tiek plānotas izplatīt Latvijā – https://ej.uz/valproāti , kā arī pieejami šeit: https://drive.google.com/drive/folders/1nVznnHUc8p_dnksJvsdBBDTY6pKoAp6-?usp=share_link

Zāļu riska mazināšanas materiāli ietver brīdinājumu par iedzimtu patoloģiju un neiroloģiskās attīstības traucējumu risku bērniem saskaņā ar grūtniecības nepieļaušanas programmu.