Ievēlēta jauna biedrības valde

22.01.2020. Latvijas Neirologu biedrības valdē ievēlēti (no kreisās) :

Dr. Ieva Glāzere

Asoc. prof. Viktorija Ķēniņa

Dr. Ligita Belasova

Asoc. prof. Evija Miglāne (valdes priekšsēdētāja)

Prof. Ināra Logina

Asoc. prof. Guntis Karelis

Dr. Ligita Belasova