IETEIKUMI VALPROĀTU LIETOŠANAS GADĪJUMĀ

Lūdzam iepazīties ar pievienotajiem izglītojošajiem materiāliem par valproātu: Veselības aprūpes speciālista rokasgrāmatu, Ikgadējo riska apzināšanās informācijas veidlapu, Informatīvo bukletu pacientei un Pacientes kartīti.

Šo materiālu mērķis ir uzlabot informāciju par riskiem, sniegt konkrētus ieteikumus attiecībā uz valproāta lietošanu grūtniecības laikā un papildināt informāciju, kas sniegta Zāļu Aprakstā un pacienta lietošanas instrukcijā.

Atgādinām, ka Jums jāizsniedz saviem pacientiem paredzētie izglītojošie materiāli (elektroniski vai izdukātās kopijās), lai viņi būtu informēti un izprastu šos riskus un ieteikumus.

PACIENTES KARTĪTE (VALPORĀTI)

IKGADĒJĀ RISKA APZINĀŠANA, LIETOJOT VALPORĀTU

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS PACIENTEI (VALPORĀTS)

ROKASGRĀMATA VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTAM