IETEIKUMI APIXABANUM LIETOŠANAS GADĪJUMĀ

 

Vēlamies Jūs informēt, ka Zāļu valsts aģentūra ir izskatījusi izglītojoša materiāla atjauninājumu latviešu valodā Eiropas Savienībā centralizētā reģistrācijas procedūrā reģistrētām reģistrācijas īpašnieka Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Īrija zālēm Eliquis (Apixabanum). Izglītojošā materiāla gala versijā iekļauta atjaunota ELIQUIS® (apixaban) Ārsta rokasgrāmata, versija 4.0_05/2021.

Izglītojošā materiāla mērķis ir turpināt mazināt nopietnas asiņošanas risku, kas saistīts ar ELIQUIS® lietošanu, un dot norādījumus veselības aprūpes speciālistiem šī riska novēršanai.

Eliquis (Apixabanum) Ārsta rokasgrāmata