Darba grupas

 

 

DARBA GRUPA

ATBILDĪGĀS PERSONAS

CEREBROVASKULĀRĀS SLIMĪBAS

(SADARBĪBA AR LATVIJAS INSULTU BIEDRĪBU)

 

EVIJA MIGLĀNE

BIRUTA TILGALE

IVETA HARITONČENKO

KRISTAPS JURJĀNS

 

EPILEPSIJA

(SADARBĪBA AR LATVIJAS PRETEPILEPSIJAS BIEDRĪBU)

SANTA AŠMANE

ELĪNA PŪCĪTE

 

NEIROMUSKULĀRAS SLIMĪBAS

(SADARBĪBA AR NEIROIMUNOLOGU ASOCIĀCIJU)

VIKTORIJA ĶĒNIŅA

IEVA GLĀZERE

 

NEIRODEĢENERATĪVAS SLIMĪBAS

(SADARBĪBA AR LATVIJAS NEIRODEĢENERATĪVO SLIMĪBU ASOCIĀCIJU)

 

OLGA MINIBAJEVA

RAMONA VALANTE

LIGITA SMELTERE

 

KUSTĪBU TRAUCĒJUMU SLIMĪBAs

 

LIGITA SMELTERE

RAMONA VALANTE

 

SĀPJU

(SADARBĪBA AR LATVIJAS SĀPJU IZPĒTES BIEDRĪBU)

 

INĀRA LOGINA

LĪGA MEKŠA

LINDA ZVAUNE

 

MULTIPLĀ SKLEROZE UN DEMIELINIZĒJOŠAS SLIMĪBAS

 

 

ANDREJS MILLERS

DAINA PASTARE

JOLANTA KALNIŅA

 

NEIROINFEKCIJAS

 

GUNTIS KARELIS

IEVA GLĀZERE

 

REIBONIS

 

INESE KAMŠA

EVITA ŠLOSBERGA

 

AUTONOMĀS NERVU SISTĒMAS SLIMĪBAS

 

GUNTIS KARELIS

JĀNIS MEDNIEKS

 

GALVASSĀPES

(SADARBĪBA AR LATVIJAS GALVASSĀPJU BIEDRĪBU)

 

 

AIJA FREIMANE

LINDA ZVAUNE

LĪGA MEKŠA

LIGITA SMELTERE

 

NEIROFIZIOLOĢIJA

(SADARBĪBA AR LATVIJAS NEIROFIZIOLOGU BIEDRĪBU)

SOLVITA BĒRZIŅA

SANTA AŠMANE

 

NEIROSONOLOĢIJA

(SADARBĪBA AR LATVIJAS NEIROSONOLOGU BIEDRĪBU)

GAĻINA BALTGAILE

ILGA ĶIKULE

 

 

 

SADARBĪBAS BIEDRĪBAS/ASOCIĀCIJAS 

 

BIEDRĪBAS/ASOCIĀCIJAS VADĪTĀJI

LATVIJAS INSULTU BIEDRĪBA

EVIJA MIGLĀNE

LATVIJAS PRETEPILEPSIJAS BIEDRĪBA

JURĢIS STRAUTMANIS

LATVIJAS NEIROSONOLOGU BIEDRĪBA

GAĻINA BALTGAILE

LATVIJAS NEIROIMUNOLOGU ASOCIĀCIJA

VIKTORIJA ĶĒNIŅA

LATVIJAS NEIRODEĢENERATĪVO SLIMĪBU ASOCIĀCIJA

OLGA MINIBAJEVA

LATVIJAS NEIROFIZIOLOGU BIEDRĪBA

SOLVITA BĒRZIŅA

LATVIJAS SĀPJU IZPĒTES BIEDRĪBA

MIHAILS ARONS

LATVIJAS GALVASSĀPJU BIEDRĪBA

AIJA FREIMANE

 

Leave a Reply