Valdes sēde 2021.gada 17.septembrī

Valdes sēde 2021.gada 17.septembrī Sēdē piedalās: Evija Miglāne, Ieva Glāzere, Ināra Logina, Viktorija Ķēniņa, Guntis Karelis, Ligita Belasova, Biruta Tilgale Metožu sertifikācijas komisija: Daina Pastere, […] Read More

Valdes sēde 2021. gada februārī

Valdes sēde 2021. gada 26. februārī Sēdē piedalās: Evija Miglāne, Ināra Logina, Viktorija Ķēniņa, Ieva Glāzere, Guntis Karelis, Ligita Belasova, Biruta Tilgale. Sēde norisinās attālināti […] Read More

Valdes sēde novembrī

Valdes sēde 20.11.2020. Sēdē piedalās: E. Miglāne, V. Ķēniņa, G. Karelis, L. Belasova, I. Logina, B. Tilgale Sedes pirmajā daļā sēdē pievienojas: L. Mekša, L. […] Read More

Valdes sēde oktobrī

Šī gada 02.10.2020. norisinājās Valdes sēde. Sēdē piedalās: asoc. prof. E Miglāne, doc. V.Ķēniņa, asoc. prof. G. Karelis, dr. I. Glāzere, prof. I. Logina, dr. […] Read More

Valdes sēde februārī

Īss kopsavilkums biedriem par šajā nedēļā notikušo valdes sēdi. Valdes sēdē lemts: LNB finansists – mantzinis un atbildīgais par biedru sarakstu, tā atjaunošanu atbildīga valdes […] Read More