IETEIKUMI VALPROĀTU LIETOŠANAS GADĪJUMĀ

Lūdzam iepazīties ar pievienotajiem izglītojošajiem materiāliem par valproātu: Veselības aprūpes speciālista rokasgrāmatu, Ikgadējo riska apzināšanās informācijas veidlapu, Informatīvo bukletu pacientei un Pacientes kartīti. Šo materiālu […] Read More