Aktuālais cerebrovaskulārajās slimībās

LNB lekciju cikla “Aktualitātes neiroloģijā” ietvaros
«Aktuālais cerebrovaskulārajās slimībās»
03.11.2021. pl.14:00
ZOOM platformā
https://zoom.us/j/98139155801?pwd=bDRzdW5VYTk5ZCtoTUUzSEdiZUJOZz09

Meeting ID: 981 3915 5801
Passcode: 729926

Par lekcijas apmeklējumu – 5 TIP.
Lai saņemtu sertifikātu, pēc sēdes beigām nepieciešams aizpildīt atgriezeniskās saites anketu.
  1. Pacientu atbilstības izvērtēšana endovaskulārai ārstēšanai. K.Jurjāns
  2.  Aktuālais insulta profilaksē. I.Haritončenko, Z. Kalniņa
  3. PFO slēgšana. Kā? Kad? Kam? A.Teivāne, A.Rudzīti
  4. Brahiocefālo asinsvadu disekcija. H.Kidika
  5. Antitrombotiskās terapijas stūrakmeņi insulta sekundārajā profilaksē. I.Ķikule, K.Podoļska
  6.  Kognitīvie traucējumi pacientiem pēc insulta (ESO vadlīnijas 2021). J.Harlamova, Z.Lāse

Sēdi vada asoc. prof. E. Miglāne un dr. B. Tilgale