Pretepilepsijas Biedrības biedri

Uzvārds, vārds

 

Arājs Andris
Ašmane Santa
Auce Iveta
Auguste Rita
Bāliņa-Tretjakova Agnese
Balode Ruta
Barinova Nadežda
Bauze Daiga
Belasova Ligita
Bērziņa Svetlana
Blūma Ināra
Budņika Lolita
Čebotarjova Olga
Čehoviča Marija
Čudere Anna
Daugule Anita
Dembovska Ināra
Dzene Guna
Eglīte Nelda
Eiduka Dzidra
Embrika Ilze
Folkmanis Valdis
Frolova Valentīna
Gintere Māra
Golubeva Iraida
Greivule Irēna
Gūtmane Evija
Igaune Ligita
Irbe Inese
Ivanova Gaļina
Jorēna Liene
Jostmane Ilze
Uzvārds, vārds

 

Kalere Inga
Kazaine Inese
Ķikule Ilga
Kogane Jekaterina
Kolosovska Jeļena
Kovaldins Aleksandrs
Krauce Marika
Kriķe Elita
Krišāns Edgars
Krūpena Daiga
Kurpniece Ilga
Lavrenova Inga
Lindenberga Sarma
Madre Sarmīte
Martinova Vaira
Mazure Zinaīda
Mednieks Jānis
Meikšāne Vizma
Mežinska Ilze
Neilande Vija Marta
Norīte-Lapsiņa Baiba
Orbidāne Sandra
Ozola Sarmīte
Paeglīte Māra
Papusjevičs Aleksandrs
Pridorožnaja Ņina
Priede Zanda
Pūce Sandra
Pūcīte Elīna
Pūķe Vita
Puriņa Regīna
Rozenbaha Anda
Rozentāls Guntis
Uzvārds, vārds

 

Rubule Sandra
Sēkliņa Maija
Silauniece Modrīte
Skibunova Inna
Sluckers Mihails
Smeltere Elvīra
Smiļģe Aīda
Šņitkova Alla
Šostaka Jevgenija
Stariņeca Vera
Strautmanis Jurģis
Strazda Ilze
Sūna Normunds
Tihomirova Margarita
Tjurina Dace
Treija Baiba
Upate Stella
Urtāne Ilona
Užāne Gunta
Vaļģe Līga
Valtiņa-Briģe Solveiga
Vecvagars Ainārs
Veržbickis Aleksandrs
Vestermane Sandra
Vība Zigrīda
Vidiņa Kristina
Vīksna Zane
Vītols Egīls
Zabolonska Irīna
Zālīte Ilona
Žarikovs Igors
Zariņa Aiga
Zubkova Gaļina

Leave a Reply